web analytics

İdrar Kaçırma İçin Askı Ameliyatları (TOT/TVT)

Eğer size doktorunuzu tarafından Transobturator Tape (TOT) / Transvaginal Tape (TVT) ameliyatı önerilmişse idrar kaçırmanız ile yakınmalarınızın giderilebilmesi veya hafifletilmesi hedeflenmektedir.

Bu ameliyatlar genellikel spinal/epidural anestezi (belden uyuşma) ile yapılsada, nadiren genel anestezi uygulanabilir. Bu ameliyata vajinal bir kesi ile başlanır. Polipropilen adı verilen sentetik maddeden yapılan bir şerit, üretrayı (mesaneden vücut dışına idrar taşıyan boru) destekleyecek şekilde yerleştirilir. Gerekli durumlarda ameliyat sonunda idrar sondası veya vajen içine kanama kontrolü amacıyla tampon yerleştirilebilir. Bunlar ameliyat sonrası dönemde doktorunuz uygun gördüğünde çıkarılacaktır.

Bu ameliyatlar (TOT/TVT) kime yapılır?

 • Öksürme, hapşrma, ağır kaldırma ile idrar kaçıran kişiler
 • Daha önce bu sebeplerle ameliyat olmuş, şikayeti devam eden hastalar
 • İdrar kaçırma nedeniyle ilaç tedavisi almış ve fayda görmemiş hastalar

Komplikasyonlar nelerdir?

 • Kanama veya hematom oluşması: Belli bir miktara kadar olan ve klinik olarak önemsiz kabul edilen kanamalar dışında ender de olsa ciddi ve acil ameliyat veya kan ürünlerinin naklini gerektiren kanamalar görülebilmektedir. Hematom adı verilen dokular arasında kan toplanması durumunda ağrı ve enfeksiyon görülebilir. Hematomlar takip edilerek kendi kendilerine geçebilecekleri gibi, zaman zaman cerrahi olarak boşaltılmaları gerekebilir.
 • Yakınmaların tam düzelmemesi, tekrarlaması, şiddetlenmesi: İdrar tutma veya pelvik organ sarkmaları ile ilgili yakınmalar bu girişim-işlem-ameliyatlara rağmen tam düzelemeyebilir veya tekrar ortaya çıkabilir. Bu durumda ilaç tedavisi veya ek bir ameliyat önerilebilir.
 • Mesane boşaltımında güçlük: Ameliyat sonrasında mevcut sorunun çeşitli nedenlerle (yapılan cerrahi müdahaleye veya dokuların müdahaleye beklenenden farklı yanıt vermesine bağlı olarak) bu sorun ortaya çıkarabilir. Bu durumda mesaneyi boşaltmak amacıyla uzun süre katater/sonda kullanmaya gereksinimim olabilir veya ek bir ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Bazı vakalarda yerleştirilen sentetik şeritin gevşetilmesi veya çıkartılması gerekebilir.
 • Sentetik şeritin çevre dokuları erozyona uğratması: Yabancı bir madde olan şerit, çevresindeki dokuları zaman içinde aşındırabilir/erozyona uğratabilir. Bu durumda ağrı, tekrarlayan enfeksiyonlar, kanama gibi şikayetler görülebilir. Tedavisi için cerrahi girişim gerekebilir.
 • Ağrı: Ameliyat sonrası dönemde şiddetli ağrı beklenmez. Ağrıların önemli bir kısmı operasyondan sonraki bir kaç gün içerisinde azalır veya geçer. Nadiren bu süre uzayabilir. Ağrıların tedavisinde ağrı kesiciler kullanılır. Bazı nadir durumlarda, sinir hasarına bağlı uzun süreli bacak/kalça ağrısı veya bacak hareketlerinde zorlanma/kısıtlama görülebilir. Bu durumda ilaç tedavisi uygulanır.
 • Disparoni(Ağrılı cinsel ilişki): Ameliyattan sonra kısa veya uzun süreli disparoni görülebilir. Bir süre cinsel ilişki kurulmaması, çeşitli ilaçlar önerilebilir.
 • İşlemin tamamlanamaması: Teknik zorluklar veya fiziksel engeller nedeniyle işlem tamamlanamayabilir, tedavinin tamamlanması için ek seans gerekebilir.
 • Enfeksiyon (iltihap): Ameliyat sonrasında çeşitli iltihaplar görülebilir. İdrar yollarına yakın çalışıldığı için akut ve kronik idrar yolları enfeksiyonlarına rastlanabilir. Bu durumda uygun antibiyotik tedavisi verilir. Yara yeri enfeksiyonunda yara yeri kültürü alınarak uygun antibiyotik tedavisi başlanır, gerekirse yara geçici bir süre için açık bırakılır, ve gereken sıklıkta pansuman ile takip edilir. İdrar yolu, yara yeri veya başka bir enfeksiyon gelişmesi durumunda uygun kültürler alınır ve sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Apse oluşması durumunda ameliyat ile apsenin boşaltılması veya tamamen alınması gerekir. Kullanılan sentetik yabancı madde iltihaba zemin sağlayabilir. Enfeksiyon riski, hastaya ait kimi faktörler nedeniyle (obezite, damar hastalıkları, diabet, sigara kullanımı, immün sistem bozuklukları vb.) artabilir.
 • Fistül oluşumu
 • Emboli (toplardamarların pıhtı, yağ veya gaz ile tıkanması)
 • Genel Riskler: Girişim-işlem-ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeye bağlı tıbbi literatürde tanımlı çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kesi bölgesinde hafif uyuşukluk hissi ya da kalıcı nedbe, uygulamalar sırasında pozisyon vermeye bağlı kısa veya uzun süreli ağrı-uyuşukluk, ishal veya kabızlık, akciğerlerde havalanma azlığı (atelektazi), kalp ritm bozuklukları, ani kalp durması, alerjiler, uzuv ve organ işlevlerinde kayıp ve yetmezlikler, felç, beyin hasarı, sara nöbetleri gibi istenmeyen durumlar ender olsa da bilmeniz gereken ve karşılaşılabilecek durumlardandır. Bunlar nedeniyle antibiyotik tedavisi veya ek ameliyatlar gerekebilir; tedavinizin yoğun bakımda sürdürülmesi gerekebilir.
 • Kan, Kan Ürünü Transfüzyonu ve Riskleri: Girişim-işlem-ameliyat sırasında kanamalar oluşabilir. Oluşan bu kanamalar sonrasında veya kansızlığın düzeltilmesine yönelik olarak tam kan, eritrosit, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu olarak isimlendirdiğimiz kan ve kan ürünleri uygulanabilir. Bu ürünlerin uygulanmasına bağlı olarak; ateş, kaşıntı, kızarıklık ve diğer alerjik reaksiyonlar gibi minör reaksiyonlar yaklaşık olarak 1/100.000 oranında görülebilir. Kanama, kan basıncında azalma, böbrek yetmezliği veya ölüm gibi daha ciddi reaksiyonların görülmesi 1/10.000’den daha azdır. Viral hepatit, HIV görülme oranı ise 1/10.000 – 1/500.000 dir.
 • Ölüm Riski: Ameliyatın kendisine veya ameliyat sonrası gelişen istenmeyen durumlara bağlı ölüm görülme oranı 1/10.000 civarındadır.

Bu ameliyatların (TOT / TVT) başarısı nasıldır?

"Transobturator Tape (TOT) / Transvaginal Tape (TVT)" ameliyatı olan her 10 kadından 8’inde belirgin iyileşme görülür.

Ameliyattan (TOT / TVT) sonraki süreç nasıl olmaktadır?

Ameliyattan bir süre (ortalama 6 saat) size ağızdan yemek verilmeyecek, damar yoluyla besleneceksiniz. Ameliyat sonrası dönemde sizden yürümeniz, derin nefes alıp vermeniz, öksürmeniz, çeşitli etkinliklerde bulunmanız istenebilir. Yattığınız süre içerisinde damar içi, kas içi, cilt altı, ağız veya solunum yoluyla size çeşitli ilaçlar verilecektir. Verilecek ilaçlar ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirileceksiniz. Benzer şekilde, gerekmesi halinde kan veya kan ürünleri transfüzyonları hakkında detaylı bilgi size sunulacaktır. Tüm bu tedbirler daha kısa sürede iyileşmenizi sağlamak ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek amacını taşımaktadır. Hastanede kalış süreniz ortalama 2 gün (1 gece) olsa da bu süre iyileşme, istenmeyen durum görülmesi gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle evine dönen hastalarımız 2-4 haftalık bir süreçte iyileşirler.

TOT/TVT ameliyatı sonrası dönemde hastaların dikkat etmesi gerekenler

 • Taburculuk sonrasında verilen ilaçları dikkatle kullanmak
 • 6 hafta cinsel ilişkiden kaçınılmak
 • Ağır kaldırmaktan en az 2 hafta kaçınmak, kabızlık gibi karın içi basıncını artıracak herşeyden kaçınmak
 • Sebze, meyve, tam tahıl gıdalar tüketmek
 • Yeterli miktarda sıvı almak(idrarınız berrak veya hafif sarı olmalı)

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken acil durumlar

Normal şartlarda ameliyattan 2 hafta sonra hastalar kontrole çağrılır. Ancak aşağıdakilerden birisi olursa; acilen doktorunuza ulaşmanız gerekmektedir.

 • Ateş
 • Aşırı kanama
 • Baş dönmesi
 • Şiddetli karın ağrısı
 • Yara yerinden veya vajinadan akıntı

"Transobturator Tape (TOT) / Transvaginal Tape (TVT)" ameliyatı sonrası gebelik

Bilindiği gibi gebelik sırasında pelvik yapılar bozulabilir. Özellikle normal yoldan doğum yapan kadınlarda bu durum daha belirgin olmaktadır. Pekçok jinekolog; çocuk istemini tamamlamış kadınlarda ameliyat yapmaktadır. Bu ameliyatları olduktan sonra gebe kalan kadınlarla ilgili bilimsel kanıt çok fazla olmadığı için, ameliyatın ne şekilde etkileneceğini de ön göremiyoruz.

Size bu ameliyatlar önerilmişse, doktorunuza şu iki soruyu sorabilirsiniz?

Bu ameliyatla idrar kaçırmadaki başarınız nedir? (Bu cerrrahide başarı, cerrahın deneyimi ve tekniği ile alakalıdır. )

Cerrahinin başarısını arttırmak için benim yapabileceğim bir şey var mı? (Sigarayı bırakmak, Kegel egzersizleri yapmak.)

Randevu Alın

  Dr. Hüseyin KILIÇ © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.

  Whatsapp Destek
  1
  Nasıl yardımcı olabiliriz?
  Merhabalar,
  Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?https://drhuseyinkilic.com/tedaviler/pelvik-taban-cerrahisi/idrar-kacirma-icin-aski-ameliyatlari-tot-tvt/